Ładowanie strony ...
Zawsze bezpieczne rozwiązania

Rozwijaj swój biznes w bezpiecznym środowisku

Szkolenia BHP i kursy na wózki jezdniowe

Działaj skutecznie,
pracuj bezpiecznie

Świadczymy usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Sporządzamy odpowiednią dokumentację, kontrolujemy warunki pracy, szkolimy oraz doradzamy w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony ppoż. Przeprowadzamy również kursy na wózki jezdniowe podnośnikowe w zakładach pracy.

Jesteśmy elastyczni. Wybierz ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

Stała współpraca lub indywidualne usługi
Kompleksowa obsługa Twojej firmy w zakresie BHP. Przy stałej współpracy gwarantujemy optymalizację kosztów.
Szkolenia BHP
Wstępne lub okresowe (patrz niżej).
Kursy na wózki jezdniowe
Prowadzone w oparciu o zatwierdzone programy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki (patrz niżej).

W naszej ofercie znajduje się szereg usług związanych z szeroko pojętymi zagadnieniami bezpieczeństwa, higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

 • szkolenia wstępne, okresowe
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego
 • sporządzanie instrukcji BHP
 • doradztwo w zakresie organizacji bezpiecznych stanowisk pracy
 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników
 • udział w dochodzeniach powypadkowych oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji z tego zakresu
 • opracowanie wniosków i sporządzanie rejestru zachorowań na choroby zawodowe
 • ustalanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego
 • ustalanie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 • pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy - realizacja zaleceń pokontrolnych
 • oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami
 • sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Oferujemy przeprowadzanie obowiązkowych szkoleń BHP, takich jak:

  1. Wstępne ogólne przed rozpoczęciem pracy

  2. Okresowe:

 • dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 • dla pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych
 • dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenia są dostosowane do specyfiki zakładu pracy oraz zagrożeń występujących w firmie. Zapewniamy rzetelnie przygotowane dokumenty – programy szkoleń, odpowiednie zaświadczenia. Szkolenia prowadzone są w oparciu o programy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 04.180.1860).


Przeprowadzamy kursy na wózki jezdniowe podnośnikowe w zakładach pracy. Po ukończeniu szkolenia pracownik otrzymuje odpowiednie zaświadczenie oraz imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy. Kursy prowadzone są w oparciu o zatwierdzone programy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych (widłowych) z napędem silnikowym.(Dz. U. z dnia 8 czerwca 2002 r.)

Certyfikaty

kurs wózki widłowe koszalin
Służymy pomocą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.
Czekamy na Twój kontakt!
Telefon
692 450 035
Adres
ul. J. Baczewskiego 1a/6, 75-366 Koszalin
Wszystkie pola są wymagane